Selecteer een pagina

Vrienden

Korenmolen de Zandhaas kent vele vrienden. Dit zijn de mensen die het werk van Stichting Korenmolen de Zandhaas een warm hart toedragen. Zij doneren jaarlijks aan de Stichting en ondersteunen daarmee de activiteiten en initiatieven van de Stichting bijvoorbeeld op het vlak van het bewaren, bewaken en uitdragen van alle aspecten van het culturele erfgoed van de molen, educatieve acties voor scholen, of activiteiten rond het promoten van goed brood en van biologische en duurzame voeding in ruimere zin.

Stichting Korenmolen de Zandhaas is erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI; RSIN nummer 800131964). Dit betekent dat uw gift aan de Stichting binnen de daarvoor geldende regels fiscaal aftrekbaar is.

Wilt u ook vriend van de molen worden? Doneer dan uw bijdrage van minimaal euro 15,- op rekening van Stichting Korenmolen de Zandhaas (NL34  RABO  0145  8801  68) onder vermelding van “Vriend van de molen” U heeft er dan niet alleen een vriend bij, maar u ontvangt bovendien het jaarverslag en een nieuwsbrief.

KvK nr.: S225577